تیم والیبال هنرمندان ایران

Cart

Help

The cart offers an option to put images into and request them.

سه شنبه, 13 خرداد 1393

آلبوم پنجم

۸ خرداد ۹۳

مسابقه‌ی تیم هنرمندان و پیشکسوتان کرج
سام درخشانی
جواد خنده‌رو و علی داداشی
میلاد کی‌مرام
علی خنده‌رو، علی داداشی و جواد خنده‌رو
بهمن سلطانی، سام درخشانی، علی خنده‌رو و جواد خنده‌رو
بهمن سلطانی، سام درخشانی و علی خنده‌رو
بهمن سلطانی، سام درخشانی و علی خنده‌رو
سام درخشانی
فرهاد ظریف
کمال شریفی، میلاد کی‌مرام، فرزین حقیقی، بهمن سلطانی و جواد خنده‌رو
بهمن سلطانی و مدیران شرکت تی.اس.تی
حمیدرضا پگاه و علی جلالی
محسن نیکوسخن
مدیران شرکت تی.اس.تی (اسپانسر تیم هنرمندان)
محسن نیکوسخن و علی جلالی
حمید کاشانی
علی جلالی
سام درخشانی
امیر محمدزاده، میلاد کی‌مرام و مسلم دارابی